Incasso Lokale Overheden

Onze missie is om als een stabiele creditmanagement “plus” organisatie onze relaties pro-actief te ondersteunen en te ontlasten in het debiteurenbeheer, alsmede hen op juridisch vlak bij te staan, op een respectvolle manier met oog voor (maatschappelijke) omstandigheden Ons werkterrein is privaat en publiek, ambtelijk en niet-ambtelijk, nationaal en internationaal.

U krijgt een vast contactpersoon die inhoudelijk op de hoogte is van uw vordering(en). U kunt daarnaast ook altijd online zien en raadplegen wat de actuele stand van uw zaken is. 

Civiele vorderingen
Wij zijn gespecialiseerd in het incasseren op alle terreinen. In overleg met u zullen we een op maat gesneden aanpak volgen. Al onze werkzaamheden zijn erop gericht om betaling minnelijk te verkrijgen en een procedure te voorkomen. Betaalt de debiteur ondanks alle inspanningen niet, dan wordt alsnog overgaan tot dagvaarding.

Het incasseren van huurvorderingen en het uitvoeren van ontruimingen is een van onze specialiteiten. Door de maandelijks oplopende vorderingen is snelheid noodzakelijk, bij verweer is veel juridische kennis vereist en een ontruiming dient met de kortst mogelijke lijnen te worden georganiseerd. Ook al wordt in het vonnis de ontruiming toegewezen, dan hoeft een ontruiming niet noodzakelijk zijn. Wij zullen alles in staat stellen om de huurder vóór de ontruiming te laten betalen, zodat hij/zij eventueel het gehuurde mag blijven huren.

Bestuursrechtelijke vorderingen
Niet het terrein van iedere gerechtsdeurwaarder, de dwangsom- en bestuursdwangvorderingen.

Wij hebben inmiddels ruime ervaring op het gebied van bestuursrechtelijke vorderingen en kennen alle haken en ogen. Na uitvaardigen van het dwangbevel wordt dit direct betekend aan de debiteur, waarna wordt overgegaan naar de executiefase, waarbij alle beslagmogelijkheden worden bekeken en de meest effectieve wordt / worden uitgevoerd.

Klik hier om direct contact met ons op te nemen.