Verhoging griffierechten uitgesteld naar 1 januari 2016

Geplaatst op: 01 juli 2015 - 09:19 uur.

De in het wetsvoorstel aanpassing griffierechten (33757) voorgestelde verhoging van griffierechten wordt op zijn vroegst ingevoerd per 1 januari 2016. Dat heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer

Leidraad Invordering gewijzigd per 1-7-2015

Geplaatst op: 01 juli 2015 - 09:11 uur.

Per 1 juli 2015 wordt de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De wijzigingen houden onder andere verband met een nadere uitleg van het saneringsbeleid voor ondernemers, in verband met gewezen juisprudentie en vanwege een aantal benodigde technische aanpassingen.

Lees meer

Besluit inwerkingtreding voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen

Geplaatst op: 30 juni 2015 - 15:24 uur.

Het besluit (Uitgegeven de dertigste juni 2015) dat de inwerkingtreding regelt van een aantal onderdelen van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 die wijziging aanbrengen in voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen, grossen, vonnissen en andere documenten die een executoriale titel verschaffen is gepubliceerd: stb-2015-247 ISSN 0920 - 2064.

Lees meer

Overige nieuwsberichten